Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Dar daugiau galimybių užsieniečiams lengviau steigtis Lietuvoje

Atėjus naujiems metams, Lietuva įvedė daugiau aiškumo ir paprastumo verslo steigimo ir palaikymo procesuose, kurie, be kita ko, yra tiesiogiai susiję su užsieniečių teisine padėtimi. 

TRINITI JUREX kviečia susipažinti su keliais svarbiausiais naujųjų metų pakeitimais, kurie atvers dar daugiau galimybių užsieniečiams lengviau steigtis Lietuvoje.

I. Galimybė steigti populiariausius juridinius asmenis ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba

Šiais metais Registrų centro sistemoje įdiegtų naujovių pagalba atsirado galimybė pagrindinius steigimo dokumentus (steigimo sutartis, steigimo aktus, nuostatus ir prašymus) generuoti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. Taigi, nuo šiol steigiant 6 populiariausių teisinių formų juridinius asmenis (uždarąsias akcines bendroves, mažąsias bendrijas, individualias įmones, viešąsias įstaigas, asociacijas bei labdaros ir paramos fondus), steigėjas, prisijungęs prie Registrų centro elektroninės sistemos, galės pasirinkti anglų kalbą ir tuomet visi meniu pasirinkimai ir kiti funkcionalumai bus pateikiami anglų kalba.

II. Galimybė atidaryti kaupiamąją sąskaitą ne tik banke, bet ir kredito ar elektroninių pinigų įstaigose

Nuo sausio 1 d. taip pat įsigaliojo įstatymų pakeitimai, suteikiantys teisę uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms, ūkinėms bendrijoms ir viešosioms įstaigoms kaupiamąsias sąskaitas atidaryti ne tik banke, kaip buvo iki šiol, bet ir kredito ar elektroninių pinigų įstaigose.

Šių pakeitimų dėka užsieniečiai išvengs kaupiamosios sąskaitos, kuri yra būtina steigiant įmonę Lietuvoje, atidarymo sunkumų bankuose. Steigiamos naujos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės galės išsirinkti elektroninių mokėjimų įstaigą ar kredito uniją iš finansines paslaugas teikiančių įstaigų sąrašo, kurį skelbia Lietuvos bankas. Minėti įstatymų pakeitimai sudarys palankesnes sąlygas trečiųjų šalių įmonėms įsikurti Lietuvoje, sutaupyti jų laiką ir lėšas. Be kita ko, tokiu būdu bus skatinamas ir finansinių paslaugų konkurencingumas.

III. Paprastesnis duomenų apie juridinio asmens dalyvius teikimas

Juridinių asmenų registre buvo atlikti dar du reikšmingi pakeitimai: 

  • suvienodinta uždarosios akcinės bendrovės akcininkų registravimo tvarka;
  • juridiniams asmenims sudaryta galimybė teikti duomenis apie savo dalyvius ne tik lietuvių, kaip buvo iki šiol, bet ir anglų kalba. Išrašai apie juridinio asmens dalyvius nuo šiol bus generuojami net 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. 

Nuo šiol visi pasikeitimai, susiję su uždarųjų akcinių bendrovių akcininkais, yra registruojami išimtinai tik JADIS sistemoje ir tai galima bus padaryti tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir patvirtinant teikiamus dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taigi, nuo šiol dar svarbiau įmonės vadovui pasirūpinti (parūpinti) el. kvalifikuotu parašu. 

TRINITI JUREX primena, kad šiuo metu duomenis apie savo dalyvius į JADIS turi pateikti uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos, žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės.

IV. Galimybė užsieniečiams gauti elektroninio rezidento statusą Lietuvoje

Užsienietis, būdamas elektroniniu rezidentu turės galimybę elektroniniu būdu naudotis visomis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, t.y. steigti įmones, atidaryti sąskaitas banke ar deklaruoti mokesčius Lietuvoje, net fiziškai čia nebūdamas. Asmeniu, turinčiu elektroninio rezidento statusą, Lietuvoje gali tapti pilnametystės sulaukęs užsienio pilietis, užpildęs ir elektroniniu būdu pateikės prašymą dėl LR elektroninio rezidento statuso suteikimo Migracijos Departamentui. Išnagrinėjus prašymą ir priėmus palankų sprendimą bus išduodamos elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės, kurios leis užsieniečiui naudotis elektroniniu būdu teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis Lietuvoje.