Experience
Estonia
October 5, 2015

Läbirääkimised Starmani, STV ja Elion Ettevõtetega

Esindasime Eesti Esitajate Liitu esituste kaabeltelevisioonis kasutamise eest maksmisele kuuluvate tasude üle peetavates läbirääkimistes AS-iga Starman, AS-iga STV ja Elion Ettevõtted AS-iga