Experience
Lithuania
Technology, Communications & Media
Intellectual Property Law
April 26, 2024

Triniti Jurex defended “Deeper” interests against the US company “Meta,” which owns the “Facebook” and “Instagram” platforms

UAB “Deeper” was involved in a legal battle with Meta Platforms over the registration of the European Union trademark “QUEST.” Meta Platforms objected, claiming that this trademark could be confused with their own.

The case required not only knowledge of intellectual property law but also negotiation skills and a creative approach. The legal team had to convince Meta that both trademarks could coexist.

Triniti Jurex successfully defended the client’s rights to register and use the trademark. The parties reached an amicable agreement, allowing both trademarks to coexist.

Atvejis reikalavo ne tik intelektinės nuosavybės teisės žinių, bet ir derybų įgūdžių bei kūrybiško požiūrio. Teisininkų komanda turėjo įtikinti Meta, kad abu ženklai gali egzistuoti kartu.

Triniti Jurex sėkmingai apgynė kliento teises į prekės ženklo registraciją ir naudojimą. Šalys pasiekė draugišką susitarimą, leidžiantį abiem prekės ženklams koegzistuoti.