Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Tänuavaldus TRINITI advokaatide panuse eest riikliku rahapesu riskihinnangu valmimisse

Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuua välja Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohud, haavatavused ja riskid ning levinumad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise viisid. Uuringut viiakse läbi mitme aasta tagant ning 2021. aastal valminud siseriikliku riskihinnangu aruande kinnitas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon 28.04.2021. Valminud riskihinnang baseerub Maailmapanga metoodikal ning selle koostamisse panustasid 10 erinevat töörühma. Kokku osales töös ligi 80 valdkonna-spetsialisti avalikust ja erasektorist, sh Advokaadibüroo TRINITI finantstöögrupi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi.

 width=