Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Soome reisipiirangud ja leppetrahvid (TRINITI Transpordi & Taristu õigusuudis)

Alates 27.01.2021 on Soome sisenemine oluliselt piiratud. Näiteks paljudel tegevusaladel ei ole tavatöötajate Soome reisimine enam lubatud. See omakorda võib ettevõtjatele tuua kaasa olulisi raskusi lepingute täitmisel Soomes ja halvimal juhul leppetrahvi nõuded Soome lepingupooltelt.

 width=

Osadel juhtudel saab ettevõtja tugineda vääramatu jõu esinemisele, ehk siis Soome riigi kehtestatud reisipiirangule kui asjaolule, mida ettevõtja ei saanud mõistlikult ette näha, mõjutada ega sellega arvestada.

Leppetrahvi nõude saamisel tuleb esmalt vaadata, mis on kirjas vastavas lepingus – kuidas on reguleeritud lepingu rikkumine, vääramatu jõu mõju ja millise riigi seadus lepingule kohaldub. Eesti seaduse alusel on lepingu rikkumine üldjuhul vabandatav, kui see toimus vääramatu jõu tõttu (kui lepingus ei ole sõnaselgelt kokku lepitud, et vastutus ei sõltu vääramatu jõu esinemisest).

Vääramatu jõud ei ole asjaolu, mida ettevõtja ise saab mõjutada ja kontrollida. Üldjuhul ei ole vääramatu jõud ka avaliku võimu poolt tehtud piirangud, mis on ettenähtavad. Soome puhul võib tõusetuda küsimus, kas piirde selline sulgemine pidi olema ettevõtjale ettenähtav või mitte. Siin on argumente nii poolt kui vastu ning väga oluline ka ajahetk, millal kokkulepe sõlmiti.

Kindlasti tasub Covid-19 tõttu tekkivaid takistusi lepingute täitmisel tulevikus sõlmitavate lepingute puhul arvesse võtta ja võimalusel enda kaitseks vastutuse piirangud lepingusse sisse viia.

Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, siis võtke meiega ühendust siin.