Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Jõustus uus raudteeseadus (TRINITI Transpordi & Taristu õigusuudis)

2020. aasta novembrikuust kehtib Eestis uus Raudteeseadus. Lisaks eelmise, 2003. aastast kehtinud ja pea 30 korda muudetud, seaduse teksti ja struktuuri muutmisele ning korrastamisele täiendati raudteeseadust Euroopa Liidu direktiividest tulenevate sätetega.

 width=

Seadusega ülevõetavate ELi direktiivide puhul on tegemist neljanda raudteepaketi tehnilise samba õigusaktidega, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine. Nimetatud paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Tehnilise samba rakendamisega loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes Euroopa Liidu riigis. Selleks saab edaspidi taotleda lubasid ELi Raudteeameti kaudu. Uus raudteeseadus rakendub nii olemasoleva 1520 mm laiuse rööpmevahega raudteedele kui ka 1435 mm rööpalaiusega raudteetarustule, s.h rajatav uus Rail Baltica raudtee.

Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, võid alati ühendust võtta TRINITI Transpordi & Taristu valdkonna advokaatidega.