Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Planuojami su kriptoturtu susijusios veiklos reguliavimo pakeitimai Lietuvoje

Jau anksčiau girdėjome, kad Estija sugriežtino kriptoturtu užsiimančių subjektų veiklos reglamentavimą, nuo šių metų balandžio 1 d. papildomus reikalavimus įvedė ir Jungtinė Karalystė. O visai neseniai buvo paskelbta ir apie planuojamus reglamentavimo sugriežtinimus kriptoturtu užsiimančių subjektų veiklai Lietuvoje, nelaukiant kol įsigalios europinis reglamentas dėl kriptoturto rinkų (angl. Markets in Crypto Assets regulation, MiCA). Jį planuojama priimti šiais metais, o pradėti taikyti – 2025 metais.

Šiuo metu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme kriptoturtu užsiimančių subjektų veiklai numatyti šie reikalavimai:

 • Registracija
 • Klientų identifikavimas
 • Duomenų kaupimans
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) informavimas apie didelių sumų transakcijas.

Kriptoturtu užsiimančių subjektų veikla nėra laikoma finansinėmis paslaugomis, todėl šią veiklą prižiūri ne Lietuvos bankas, o FNTT.

Tačiau Lietuvos bankas nėra pasyvus stebėtojas ir dar 2017 m. paskelbė oficialią poziciją dėl kriptoturto, kurioje deklaravo, kad finansinės paslaugos turi būti atskirtos nuo su virtualiosiomis valiutomis susijusių paslaugų, t. y. Lietuvos banko prižiūrimi finansų rinkos dalyviai negali teikti paslaugų susijusių su kriptoturtu . Poziciją dėl kriptoturto Lietuvos bankas atnaujino 2019 m. ir 2022 m.

Planuojamų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pakeitimų iniciatoriai yra Finansų ministerija (FM) kartu su Lietuvos banku (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru. Siekiant išlaikyti aukštus reguliacinius standartus Lietuvoje, siūlomais PPTFPĮ pakeitimais siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.

Konkrečiai planuojami šie bendri, taip pat su įsisteigimu ir veikla susiję, PPTFPĮ pakeitimai:

 1. Visos registruojamos kriptoturtu užsiimančios įmonės bus įrašomos į viešą sąrašą.
 2. Įsisteigimas:
  • Reikalavimas turėti didesnį įstatinį kapitalą, lyginant su įmonėmis užsiimančiomis kita veikla;
  • Įvedami griežtesni reputacijos reikalavimai vadovams, kolegialių valdymo organų nariams ir galutiniams naudos gavėjams
 3. Veikla:
  • Bent dalis įmonės veiklos turi būti vykdoma Lietuvoje;
  • Administracijos vadovas turi būti Lietuvos rezidentas;
  • Pinigų plovimo prevencijos specialistas negali dirbti kitose įmonėse, nebent tos įmonės priklauso tai pačiai grupei;
  • Iš karto pradėjus dalykinius santykius (nepriklausomai nuo transakcijos sumos) privaloma atlikti kliento tapatybės nustatymą;
  • Draudžiamos anoniminės sąskaitos.

Numatomi PPTFPĮ pakeitimai artimiausiu metu bus teikiami konsultacijoms rinkos dalyviams, suinteresuotoms institucijoms ir svarstymui Vyriausybėje. Seimas parengtą įstatymo projektą planuoja svarstyti šioje pavasario sesijoje, o numatoma pakeitimų įsigaliojimo data – šių metų pabaigoje.